DU Informātikas katedras studējošo e-pasta adrešu piesaiste Azure sistēmai.

Atgādinām, ka Microsoft programmnodrošinājumam tiks nodrošināta piekļuve tikai DU studentiem,
kuriem semestra ietvaros notiek apmācības darbam ar Microsoft programmnodrošinājumu!